Ysgolion

Comic i Ysgolion Cymru

Defnyddiwch Mellten yn y dosbarth fel sbardun - i ddarllen, creu, arlunio, sgwennu, joio!

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Wyt ti eisiau creu cymeriad neu stribed cartwn dy hun? Beth am roi dy ddychymyg ar waith a chymryd rhan yn ein cystadleuaeth arbennig is ddathlu Diwrnod y Llyfr ar 1 Mawrth 2018?

Bydd y plentyn buddugol yn ennill darn o waith celf gwreiddiol gan grewr Mellten, Huw Aaron, tocyn teulu ar gyfer Gwyl y Gelli 2018, a bydd ei cymeriad yn cael ei gynnwys yn y rhifyn nesaf o Mellten! Caiff dy ddosbarth wobr arbennig hefyd, sef ymweliad gan Huw Aaron i gynnal gweithdy cartwnio.

Mae'r gystadleuaeth yn agoed is bawb, ac mae'r dewis gyda chi i gwblhau'r stribed Capten Clonc isod, neu i greu cymeriad neu stribed cartwn newydd.

Anfona dy waith at cllc.plant@llyfrau.cymru, neu trwy'r post at "Cystadleuaeth Mellten", Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, CY23 2JB.

Pam Mellten?

Erbyn hyn, mae comics yn cael eu cydnabod am eu gwerth addysgiadol ac am y modd mae nhw'n rhoi hwb i lythrennedd plant, yn enwedig plant sydd ddim yn hoff o ddarllen llyfrau.

Mae hyn yn bwysig eithriadol yn achos plant sy'n darllen yn eu hail iaith, fel sy'n wir am gynifer o blant ysgolion Cymru.

Ein bwriad gyda Mellten fydd cynnig straeon difyr, diddorol ac aeddfed i blant, gyda lluniau a fydd yn cynorthwyo eu dealltwriaeth o'r straeon heb i'r iaith eu trechu. Rydym yn awyddus i gynyddu ein cysylltiadau gydag ysgolion er mwyn i blant deimlo'n rhan o Mellten a'r straeon wrth iddynt ddatblygu.

Archebu

I archebu copïau o Mellten, neu daflenni hyrwyddo am ddim gyda sampl o'r cynnwys a ffurflen archebu, ebostiwch

Ymweliadau

Os hoffech ddiwrnod ysbrydoledig, llawn hwyl i'ch dosbarth neu eich ysgol, beth am drefnu i un o artistiaid Mellten gymryd yr awenau? Trwy gyfuniad o weithdai, sesiynau rhannu straeon, comedi, gemau, cystadlaethau a llawer iawn o ddwdlo, byddwn yn creu comics a chymeriadau gyda'r plant gan hybu eu sgiliau cyfathrebu yn y broses.

Cysylltwch â'r ebost uchod am ragor o fanylion.

Adnoddau

Am ragflas o ymweliadau Mellten, dyma gasgliad o adnoddau llawn hwyl i'w lawrlwytho er mwyn eich cynorthwyo i ddechrau creu comics.

Byddwn yn ychwanegu rhagor o adnoddau yma yn rheolaidd, felly dewch yn ôl yn fuan!

Sut mae pysgod yn teithio i'r ysgol?

Ar yr octo-bws!