Ysgolion

Comic i Ysgolion Cymru

Defnyddiwch Mellten yn y dosbarth fel sbardun - i ddarllen, creu, arlunio, sgwennu, joio!

Pam Mellten?

Erbyn hyn, mae comics yn cael eu cydnabod am eu gwerth addysgiadol ac am y modd mae nhw'n rhoi hwb i lythrennedd plant, yn enwedig plant sydd ddim yn hoff o ddarllen llyfrau.

Mae hyn yn bwysig eithriadol yn achos plant sy'n darllen yn eu hail iaith, fel sy'n wir am gynifer o blant ysgolion Cymru.

Ein bwriad gyda Mellten fydd cynnig straeon difyr, diddorol ac aeddfed i blant, gyda lluniau a fydd yn cynorthwyo eu dealltwriaeth o'r straeon heb i'r iaith eu trechu. Rydym yn awyddus i gynyddu ein cysylltiadau gydag ysgolion er mwyn i blant deimlo'n rhan o Mellten a'r straeon wrth iddynt ddatblygu.

Archebu

I archebu copïau o Mellten, neu daflenni hyrwyddo am ddim gyda sampl o'r cynnwys a ffurflen archebu, ebostiwch

Ymweliadau

Os hoffech ddiwrnod ysbrydoledig, llawn hwyl i'ch dosbarth neu eich ysgol, beth am drefnu i un o artistiaid Mellten gymryd yr awenau? Trwy gyfuniad o weithdai, sesiynau rhannu straeon, comedi, gemau, cystadlaethau a llawer iawn o ddwdlo, byddwn yn creu comics a chymeriadau gyda'r plant gan hybu eu sgiliau cyfathrebu yn y broses.

Cysylltwch â'r ebost uchod am ragor o fanylion.

Adnoddau

Am ragflas o ymweliadau Mellten, dyma gasgliad o adnoddau llawn hwyl i'w lawrlwytho er mwyn eich cynorthwyo i ddechrau creu comics.

Byddwn yn ychwanegu rhagor o adnoddau yma yn rheolaidd, felly dewch yn ôl yn fuan!

Sut mae pysgod yn teithio i'r ysgol?

Ar yr octo-bws!