Llio!

Hogan heb ei hail

Mae bywyd yn gallu bod yn boen pan ti'n ferch deg oed ac yn gorfod delio gyda thrafferthion ffrindiau, ysgol a mam sy'n codi cywilydd rownd y rîl, ond mae yna gymydog newydd golygus wedi ymddangos, ac mae bywyd, fwyaf sydyn, yn werth ei fyw...