Bloben

Cuddiwch eich cathod.

Does neb yn gwybod o le ddaeth Bloben. Does neb y gwybod pam ddaeth Bloben. Does neb yn gwybod beth yw Bloben. Ond un peth sy'n sicr...


Does neb yn saff.

Cymeriadau

Bloben

Efallai ei fod yn ymddangos fel creadur digon annwyl, ond pan fydd Bloben eisiau bwyta, RHEDWCH!

Hoffi: llyfrau, anifeiliaid bach ciwt, JCBs, athrawon... am frecwast.

Mr. Neisineis

Dyn neis neis sy'n hoffi blodau a ieir a cherdd da-AAAAAAAAAAARGHHHHHHH!!!!