Ble Mae Boc

Ar goll: Un Ddraig fach goch.

Mae wy rhyfedd wedi ei ddarganfod ar gopa'r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru.

Nid wy aderyn yw e, ond wy draig. Yn benodol, draig fach goch o'r enw Boc.

Ond mae'r wy yn wag...ac mae Boc ar goll.