Siop

Ar agor yn fuan, gyda nwyddau a llyfrau di-ri!

Beth sy'n fawr a llwyd ac yn dy amddiffyn rhag y glaw?

Ambareliffant!